ಬಗ್ಗೆ MABENNY+ ಮದುವೆಯ ಉಡುಗೆ ತಯಾರಕ

--- ಜಾಗತಿಕ ಏಜೆಂಟ್ ನೇಮಕಾತಿ.
MABENNY+ ಮದುವೆಯ ಉಡುಗೆ ತಯಾರಕ ಕಂ.,ಲಿಮಿಟೆಡ್.
MABENNY+ ಮದುವೆಯ ಉಡುಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ.
/ ತಯಾರಕರು / ಕಾರ್ಖಾನೆ / ಖರೀದಿ / ತಯಾರಕರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ವಿತರಕರು, ಏಜೆಂಟರು, ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು

ವಿಳಾಸ: Room 812, 16/F, Bank of America Tower,
12 Harcourt Road, Central, Hong Kong

Tel: +852-3256635
Fax: +852-3256636
E-mail: sinoboss@hotmail.com